سه شنبه 9 خرداد 1402-05:19
نام عکاس: حمید پورسید
زمان انتشار: سه‌شنبه 8 فروردین 1402 11:21

نشست نوروزی رمضانی استاندار یزد با جمعی از فرهیختگان شهرستان ابرکوه

نشست مشترک استاندار یزد با جمعی از فرهیختگان شهرستان ابرکوه به منظور بررسی مسائل و دغدغه‌های موجود و پاسخ به برخی از ابهامات برگزار شد.

شماره گزارش: 1359030