شنبه 13 خرداد 1402-12:39
نام عکاس: محمد معین هوشمند راد
زمان انتشار: دوشنبه 7 فروردین 1402 22:19

زندگی با امید در جریان است

باتوجه به زمین لرزه و پس لرزه های فراوان در شهرستان خوی، زندگی با امید در جریان است.

شماره گزارش: 1359021