یکشنبه 7 خرداد 1402-19:27
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: یکشنبه 6 فروردین 1402 21:47

شورای معاونان آموزش و پرورش استان بوشهر

شورای معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با محوریت رتبه بندی فرهنگیان برگزار شد .