دوشنبه 10 مهر 1402-03:31
نام عکاس: دانش‌آموز، فاطمه عمادی نژاد
زمان انتشار: شنبه 20 اسفند 1401 13:01

جشن تکلیف در دبستان کوثر رودهن

جشن‌تکلیف در دبستان کوثر رودهن در راستای تربیت دینی و معنوی برگزار شد.

شماره گزارش: 1355220