شنبه 22 مرداد 1401-04:54
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: یکشنبه 12 تیر 1401 16:49

هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران

هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران، امروز و با حضور علیرضا زاکانی ، شهردار تهران ، برگزار شد.

شماره گزارش: 1291336