یکشنبه 23 مرداد 1401-22:20
نام عکاس: زهرا علمی
زمان انتشار: یکشنبه 12 تیر 1401 14:17

مسابقه دارت ویژه اصحاب رسانه به‌مناسبت روز قلم

مسابقه دارت ویژه اصحاب رسانه به‌مناسبت روز قلم در تبریز برگزار شد.

شماره گزارش: 1291317