شنبه 29 مرداد 1401-00:18
نام عکاس: امیر علی مقدم- علی ضیایی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 9 تیر 1401 08:56

نشست افتتاحیه مجلس دانش‌آموزی خراسان رضوی- پسران

نشست افتتاحیه مجلس دانش‌آموزی خراسان رضوی- پسران برگزار شد.

شماره گزارش: 1290426