جمعه 21 مرداد 1401-11:16
نام عکاس: پانا امیدیه
زمان انتشار: دوشنبه 6 تیر 1401 19:52

انتخابات هیات مدیره صندوق وام ضروری در امیدیه

انتخابات هیات مدیره صندوق وام ضروری با حضور مدیر آموزش و پرورش و مشارکت فرهنگیان عضو صندوق در نمازخانه اداره آموزش و پرورش شهرستان امیدیه برگزار شد.