چهارشنبه 26 مرداد 1401-05:56
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: شنبه 4 تیر 1401 17:51

نشست خبری رئیس کل دادگستری استان تهران

ظهر امروز نشست خبری رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

شماره گزارش: 1289356