چهارشنبه 26 مرداد 1401-06:30
نام عکاس: بیتا اقدم
زمان انتشار: شنبه 4 تیر 1401 14:24

سومین جشنواره آیین‌های بومی و محلی در آذربایجان شرقی

سومین جشنواره آیین‌های بومی و محلی در شهرستان هریس آذربایجان شرقی برگزار شد.

شماره گزارش: 1289204