شنبه 29 مرداد 1401-00:51
نام عکاس:
زمان انتشار: دوشنبه 2 خرداد 1401 13:11

برگزاری مراسم گلاب گیری در کاشان

مراسم گلاب گیری در کاشان، یکی از سنت های قدیمی در ایران است.این سنت قدیمی با حضور گردشگران خارجی و داخلی در کاشان و معمولا در اردیبهشت ماه برگزار میشود.

شماره گزارش: 1281349