یکشنبه 5 تیر 1401-19:33
نام عکاس: مریم دهقانی
زمان انتشار: یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 23:12

بهره‌برداری از بیمارستان افضلیان نائین در یکسال آینده

از بیمارستان افضلیان نائین در یکسال آینده بهره‌برداری می‌شود.

شماره گزارش: 1279273