دوشنبه 27 دی 1400-20:06
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: دوشنبه 15 آذر 1400 12:16

بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه

دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از ابتدای آذر امسال در مدارس سراسر کشور بعد از فروکش کردن بیماری کرونا حضور پیدا کردند.

شماره گزارش: 1236851