دوشنبه 27 دی 1400-19:16
نام عکاس: گل رحمانی
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 13:12

اجرای بیست و سومین مانور زلزله و ایمنی مدارس در اندیمشک

بیست و سومین مانور زلزله و ایمنی مدارس درآموزشگاه دخترانه بنت الهدی صدرمتوسطه اول اندیمشک برگزار شد .

شماره گزارش: 1234887