شنبه 9 بهمن 1400-16:21
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 12:47

مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس

مراسم نمادین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس در آموزشگاه الزهرا ناحیه 4 مشهد برگزار شد