جمعه 8 بهمن 1400-03:29
نام عکاس: احسان هادی
زمان انتشار: شنبه 6 آذر 1400 12:14

پناهندگان ضامن آهو

در آسایشگاه معلولین ذهنی ضامن آهو در شهر مشهد ۷۰ معلول در گروه سنی ۱۶ تا ۶۰ سال نگهداری میشود.