جمعه 8 بهمن 1400-03:03
نام عکاس: صبا اعمی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 4 آذر 1400 08:45

کارگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دبیرستان فرهنگ مرحوم فخرایی کاشمر

کارگاه آموزشی ویژه پیشگیری از مصرف مواد مخدر با حضور قاسمی و مشاوران مدارس در دبیرستان فرهنگ مرحوم فخرایی برگزار شد