جمعه 8 بهمن 1400-02:55
نام عکاس: مجتبی نایب زاده
زمان انتشار: یکشنبه 30 آبان 1400 13:08

جلسه هماهنگی کمیته برگزاری بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس خراسان رضوی

جلسه هماهنگی کمیته برگزاری بیست و سومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس خراسان رضوی در آموزشگاه الزهرا(س) ناحیه 4 مشهدبرگزار شد.

شماره گزارش: 1232728