جمعه 30 مهر 1400-00:50
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: سه‌شنبه 30 شهریور 1400 13:50

مراسم رونمایی از نسخه جدید شاد

مراسم رونمایی از نسخه جدید شاد با حضور علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش دردر وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

شماره گزارش: 1216641