شنبه 1 آبان 1400-13:46
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: یکشنبه 28 شهریور 1400 13:21

نشست رونمایی از کتاب (معرفی فعالان زیست بوم نوشت افزار ایرانی)

شماره گزارش: 1216049