یکشنبه 2 آبان 1400-19:38
نام عکاس: نقی روحنواز
زمان انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1400 20:08

آغاز واکسیناسیون کووید ١٩ فرهنگیان در شهرستان قدس

طرح واکسیناسیون کووید ١٩ فرهنگیان آموزش و پرورش شهرستان قدس آغاز شد.