چهارشنبه 31 شهریور 1400-23:28
نام عکاس: ابوالفضل مودب _ رضا کفاشیان
زمان انتشار: یکشنبه 10 مرداد 1400 20:37

نخستین جشنواره شعر قربان تا غدیر منطقه ترشیز برگزیدگان خود را شناخت

کاشمر(پانا)- نخستین جشنواره منطقه ای شعر قربان تا غدیر ترشیز با حضور شاعران منطقه ترشیز و مشهد، اصفهان و قم در خلیل آباد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان دا.د