شنبه 27 شهریور 1400-21:13
نام عکاس: عطا خباز
زمان انتشار: جمعه 8 مرداد 1400 12:36

برگزاری مراسم عید غدیرخم در تبریز

برگزاری ویژه برنامه عید غدیر خم در سطح تبریز با رعایت اصول بهداشتی کرونا و بهمراه اطعام غدیر

شماره گزارش: 1203558