جمعه 15 مرداد 1400-03:47
نام عکاس: فلطمه رضایی
زمان انتشار: جمعه 4 تیر 1400 10:54

بیستمین سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

نشست خبری رئیس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان .

شماره گزارش: 1195162