شنبه 2 مرداد 1400-03:15
نام عکاس: محمد بهرام صادقی
زمان انتشار: جمعه 4 تیر 1400 00:05

آتش سوزی درختان و مراتع منطقه شبلیز دنا

منطقه شبلیز جزء شهرستان دنا است ،تاکنون 50 هکتار از جنگل ها و مراتع این منطقه در آتش سوخته است . حیوانات و خزندگان بسیار زیادی نیز در آنجا وجود دارد که تعداد زیادی از آنها از بین رفته است و همین موجب شد که بومیان منطقه ابراز نگرانی کنند.

شماره گزارش: 1195156