جمعه 8 مرداد 1400-22:50
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: سه‌شنبه 1 تیر 1400 13:50

نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری استان تهران

نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری استان تهران با حضور رقیه سادات نقوی، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران، محمد رحیم، رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی شهرتهران و نماینده دستگاه‌های مرتبط با طرح نماد در محل اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.