جمعه 8 مرداد 1400-21:40
نام عکاس: بیتا موجرلو
زمان انتشار: شنبه 29 خرداد 1400 00:25

حضور مردم شهرستان گلوگاه در انتخابات خرداد 1400

مردم شهرستان گلوگاه همگام با مردم ایران اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور یافته و حماسه آفریدند.

شماره گزارش: 1193631