جمعه 8 مرداد 1400-20:44
نام عکاس: پیام احمدی کاشانی
زمان انتشار: یکشنبه 23 خرداد 1400 09:51

حمام کشوریه یا حمام بی نظیر و ممتاز

حمام کشوریه از اولین حمام های نمره تهران، تنها حمام اقلیت‌های دینی شهر تهران، تنها حمام عمومی دارای تزئینات گچ بری، آئینه کاری، منبت کاری، آهن کاری است و به همین دلیل به نام حمام بی نظیر شهره شده بود.