شنبه 2 مرداد 1400-03:44
نام عکاس: ابوالفضل مودب
زمان انتشار: جمعه 21 خرداد 1400 18:18

برگزاری آزمون مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم

مدیرآموزش و پرورش خلیل‌آباد و معاون پشتیبانی و کارشناسان حراست، ارزیابی عملکرد و سنجش و ارزشیابی تحصیلی از محل برگزاری آزمون مدارس استعدادهای درخشان پایه هفتم درمحل دبیرستان شهید نصرتی ( ویژه دختران) و درمحل دبیرستان شهید اشرفی اصفهانی( ویژه پسران) بازدید کردند.