یکشنبه 23 خرداد 1400-19:53
نام عکاس: سجاد شماخته
زمان انتشار: یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 14:20

آماده سازی حوزه های امتحانی در ناحیه 3 اهواز

اسکندر ممبینی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز از انجام تدابیر لازم رو رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی جهت برگزار امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم خبر داد و گفت :اولیا گرامی دانش‌آموزان هیچ‌گونه نگرانی نسبت رعایت پرو تکل‌های بهداشتی هنگام برگزاری امتحانات نداشته باشند و مراقبین بهداشت و سلامت در همه حوزه ها حاضر هستند.