یکشنبه 30 خرداد 1400-00:05
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 21:12

جلسه میز کارشهرستان‌ها و مناطق معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر

جلسه میز کارشهرستان‌ها و مناطق با حضور معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهرمهمان این هفته شهرستان دشتستان است .