چهارشنبه 2 تیر 1400-19:11
نام عکاس: مهدی ماهری
زمان انتشار: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 18:05

داوری جشنواره معلمان هنرمند

بخشی از داوری جشنواره معلمان هنرمند امروز بعدازظهر در اردوگاه شهید باهنر تهران انجام شد.