سه شنبه 21 اردیبهشت 1400-20:54
نام عکاس: سمیراجهانگیری
زمان انتشار: سه‌شنبه 31 فروردین 1400 11:03

برگزاری آموزش مجازی خبرنگاران دختر پانا ویژه شهرستان‌های استان

آموزش مجازی خبرنگاران دختر پانا ویژه شهرستانهای استان طی سه روزمتولی باتدریس مدرسان پانا با موضوع مصاحبه، گزارش نویسی و خبرنویسی برگزارشد.

شماره گزارش: 1178928