سه شنبه 21 اردیبهشت 1400-21:52
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: سه‌شنبه 31 فروردین 1400 10:54

جلسه میز کارشهرستان‌ها و مناطق معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر

جلسه میز کارشهرستان‌ها و مناطق با حضو ر معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهرمهمان این هفته شهرستان بوشهر است .