سه شنبه 21 اردیبهشت 1400-02:17
نام عکاس: بهروز خلیلی
زمان انتشار: چهارشنبه 18 فروردین 1400 20:11

اینجا مسیر دوچرخه سواری است

بسیاری از رانندگان وسایل نقلیه، مسیر دوچرخه را با پارک وسیله نقلیه خود مسدود می کنند.

شماره گزارش: 1175915