دوشنبه 20 اردیبهشت 1400-00:35
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: چهارشنبه 20 اسفند 1399 09:24

نشست کارشناسان و مدیران شاهد سراسر کشور به میزبانی استان بوشهر

نشست کارشناسان و مدیران شاهد سراسر کشوربه میزبانی استان بوشهر به صورت وید ئو کنفرانس با حضور محمدرضا رزاقی مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و در استان بوشهر مدیرکل، معاونان آموزشی اداره‌کل، مدیران، روسای آموزش و پرورش، معاونان آموزشی، کارشناسان، مدیران مدارس شاهد و نماینده معلمان هر کدام از مدارس شاهد استان بوشهر برگزار شد .