دوشنبه 20 اردیبهشت 1400-01:13
نام عکاس: محمد رضا نوروزی
زمان انتشار: شنبه 11 بهمن 1399 19:11

جلسه پایان دوره آموزشی خبرنگار پسر پانا استان بوشهر

امروز شنبه یازدهم بهمن ماه 99 جلسه پایان دوره آموزشی خبرنگار پسر پانا استان بوشهر با موضوع مصاحبه توسط محمود حسنی توابع از مدرسین خبر در محل پژوهشسرا دانش آموزی شهید خوشبخت بوشهر برگزار شد .

شماره گزارش: 1158859