دوشنبه 20 اردیبهشت 1400-00:27
نام عکاس: پوران سجادی پور
زمان انتشار: شنبه 11 بهمن 1399 19:09

جلسه پایان دوره آموزشی خبرنگار دختر پانا استان بوشهر

جلسه پایان دوره آموزشی خبرنگار دختر پانا استان بوشهر با موضوع گزارش نویسی توسط زمزم عرفان از مدرسین خبر در محل پژوهشسرا دانش آموزی شهید خوشبخت بوشهر برگزار شد .

شماره گزارش: 1158854