دوشنبه 20 اردیبهشت 1400-00:29
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 9 بهمن 1399 14:29

برگزاری کارگاه آموزشی خبرنگاران پانا مشهد در سازمان دانش آموزی خراسان رضوی

شماره گزارش: 1158404