سه شنبه 30 دی 1399-12:38
نام عکاس: پوریا آراسته
زمان انتشار: یکشنبه 2 آذر 1399 22:59

دومین روز از طرح اجرای محدودیت های کرونایی دربیرجند

محدودیت‌های کرونایی در دومین روز نیزدرشهر بیرجند اجرا گردید.