شنبه 25 اردیبهشت 1400-15:57
نام عکاس: فهیمه فیروز آبادی
زمان انتشار: یکشنبه 25 آبان 1399 09:41

برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی تربیت مدرس خبر نگاران پانا در البرز

اولین روز دوره آموزشی تربیت مدرس خبرنگاران پانا در دفتر سازمان دانش آموزی استان البرز برگزار شد.