شنبه 15 آذر 1399-04:24
نام عکاس: امیرمهدی سیفی
زمان انتشار: جمعه 9 آبان 1399 00:59

معارفه فرماندار محمودآباد

خسرو طالبی فرماندار جدید محمودآباد امروز معرفی شد.

شماره گزارش: 1134718