چهارشنبه 5 آذر 1399-23:51
نام عکاس: حسن تقیان
زمان انتشار: چهارشنبه 2 مهر 1399 13:19

زنگ نمادین شور عاطفه‌ها در استان اصفهان

زنگ نمادین شور عاطفه های استان اصفهان در دبستان اعتباری آموزش و پرورش ناحیه6 نواخته شد.

شماره گزارش: 1125296