چهارشنبه 6 مرداد 1400-05:07
نام عکاس: فاطمه زندی
زمان انتشار: شنبه 28 تیر 1399 11:29

بازدید از دارالقرآن علم الهدی

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش از دارالقرآن علم الهدی و کانون اندیشه و کوثرکرمان

شماره گزارش: 1098526