سه شنبه 5 مرداد 1400-17:38
نام عکاس: مسعود میرزایی
زمان انتشار: یکشنبه 20 بهمن 1398 11:10

نخستین نشست اعضای شورای دانش آموزی استان قزوین

نشست اعضای شورای دانش آموزی استان با رئیس سازمان دانش آموزی استان قزوین و رابط مجلس دانش آموزی برگزار شد.