ارتباط با ما

برای ارتباط با خبرگزاری پانا میتوانید از شماره های زیر استفاده نمایید یا با آدرس ذکر شده با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:

 • مدیرعامل                                                           ۶۶۷۴۷۵۹۳
 • سرویس آموزش و پرورش                                      ۶۶۷۴۷۲۲۵
 • سرویس سیاسی                                                    ۶۶۷۴۶۱۹۹
 • سرویس اقتصادی                                                 ۶۶۷۴۷۰۶۳
 • سرویس اجتماعی                                                 --------------
 • سرویس فرهنگی                                                  ۶۶۷۴۶۵۲۸
 • سرویس ورزشی                                                    ۶۶۷۴۷۰۹۴
 • سرویس استان ها                                                 ۶۶۷۴۷۰۶۳
 • سرویس عکس                                                      ۶۶۷۴۷۱۸۰
 • روابط عمومی                                                       ۶۶۷۴۷۶۲۸
 • واحد فناوری                                                         ۶۶۷۴۶۷۶۰

فکس:                                                                ۶۶۷۴۷۵۹۸


کد پستي:                                                         ۱۱۳۹۸۱۹۵۱۳


نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از تقاطع جمهوری اسلامی، نبش کوچه هاتف، پ ۱


آدرس پست الکترونيک:                                                     info@pana.ir