جمعه 8 بهمن 1400-02:37
نام عکاس: احسان هادی
زمان انتشار: یکشنبه 30 آبان 1400 00:01

حضور جواد فروغی در آسایشگاه معلولین ذهنی شهید بهشتی مشهد

جواد فروغی، قهرمان المپیک در حاشیه این بازدید، ضمن آموزش تیراندازی به فرزندان معلول ذهنی آسایشگاه شهید بهشتی مشهد در مسابقه تیر اندازی آنان شرکت کرد .