ارتباط با ما

برای ارتباط با خبرگزاری پانا میتوانید از شماره های زیر استفاده نمایید یا با آدرس ذکر شده با ما در ارتباط باشید.

تلفن تماس:

 • مدیرعامل                                                           ۶۶۷۴۷۵۹۳
 • سردبیر                                                                      ۶۶۷۴۷۹۸۹
 • سرویس آموزش و پرورش                    ۶۶۷۴۷۱۰۳
 • سرویس سیاسی                                            ۶۶۷۴۷۱۸۰
 • سرویس اقتصادی                                        ۶۶۷۴۷۲۲۵
 • سرویس اجتماعی                                          ۶۶۷۴۷۰۶۳
 • سرویس فرهنگی                                            ۶۶۷۴۷۰۹۴
 • سرویس ورزشی                                           ۶۶۷۴۶۳۳۸
 • سرویس استان ها                                       ۶۶۷۴۶۳۶۱
 • سرویس عکس                                                ۶۶۷۴۶۹۷۱
 • روابط عمومی                                                     ۶۶۷۴۷۶۲۸
 • IT روابط                                                                    ۶۶۷۴۶۹۵۶

فکس:                                                                            ۶۶۷۴۷۵۹۸


کد پستي:                                                                ۱۱۳۹۸۱۹۵۱۳


نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از تقاطع جمهوری اسلامی، نبش کوچه هاتف، پ ۱


آدرس پست الکترونيک:                                                     info@pana.ir