شنبه 22 خرداد 1400-19:30
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 25 آذر 1398 09:20

نشست مدیران و نخبگان رسانه استان بوشهر

نشست مدیران و نخبگان رسانه استان بوشهر به مناسبت برگزاری کنگره سرداران و 2121 شهید استان بوشهر با حضور سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق (ع) برگزار شد .