شنبه 22 مرداد 1401-13:10
نام عکاس: احسان هادی
زمان انتشار: دوشنبه 15 مهر 1398 13:18

چهارمین دوره مسابقات لیگ میکرو بسکتبال شهرداری مشهد

چهارمین دوره مسابقات لیگ میکرو بسکتبال شهرداری مشهد در سالن امید و زندگی برگزار شد.